Abrogacja cz.II

Abrogacja jest jednym z najtrudniejszych tematów dla zwolenników islamu. Nie bez powodu, ponieważ właśnie abrogacją można wykazać fałsz islamu. Na wszelkie pytania nie ma żadnego logicznego wyjaśnienia i jedyną odpowiedzią może być „bo tak” albo „nie pytaj”. Apologeci islamu będą przyjmować różne stanowiska, jedni będą twierdzić, że wszystkie wersety koranu są równoważne i jeśli coś zostało zniesione to już na etapie przekazywania objawień Muhammadowi zostało niezapisane lub zapomniane. Są hadisy sunny potwierdzające, że ludzie zapominali nagle całe sury. Inni będą twierdzić, że wersety miecza są unieważnione a wersety miłości są ważne. Jeszcze inni powiedzą, że wersety miecza są ważne a wersety miłości obowiązują tylko wobec braci (czyli wg własnego uznania)

ze źródeł:

2, 256 Nie ma przymusu w religii!…

Ale…

Sahih Bukhari (9:83:17) Tłumaczenie moje: Apostoł Allaha powiedział: “Krew muzułmanina, który wyznaje, że nikt nie ma prawa być czczony tylko Allah i że jestem Jego Posłańcem, nie może być przelana z wyjątkiem trzech przypadków: W przypadku morderstwa, kiedy osoba zamężna  popełnia cudzołóstwo oraz gdy ktoś odchodzi od islamu (apostata) i pozostawia muzułmanów.

Ostatnie zdanie hadisu mówi, że należy zabijać apostatów. To nie ma przymusu? Większość ludzi… chce żyć, wiec strach przed śmiercią jest wystarczającym przymusem.

Zajrzyjmy do tych źródeł

Vol. 3, Book 9, Hadith 1944 (link: http://sunnah.com/urn/1262630), moje tłumaczenie: Aisza przekazała, że: Wersety o kamieniowaniu i dziesięciokrotnym karmieniu piersią dorosłych były objawione a papier był pod moją poduszką. Kiedy Wysłannik Allaha zmarł, byliśmy zaabsorbowani jego śmiercią, przyszła owca i zjadła je

Kamieniowanie odnosi się do cudzołożników – to wynika z sunny.

A w koranie jest inaczej…

24, 2 Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni, niech nie powstrzyma was żadna względem nich pobłażliwość. I niech pewna grupa wiernych będzie obecna przy ich karze.

Jednak kamieniowanie za cudzołóstwo jest zbyt dobrze udokumentowane w sunnie, także w poprzednim przytoczonym przeze mnie hadisie. (Karmienie piersią dorosłych mężczyzn w celu usynowienia po to by móc chodzić bez pełnego stroju muzułmańskiego przy obcym mężczyźnie też jest w przynajmniej kilku hadisach). Tęgie głowy islamu myślały co z tym faktem zrobić i wymyśliły… że werset o kamieniowaniu jest unieważniony w recytacji koranu, ale nie ma tutaj unieważnienia prawa. W tym przypadku werset, którego w koranie już nie ma, stoi nad tym, który w koranie został!?! To dopiero paradoks!!! Ciekawe, że doskonały koran w najczystszym arabskim wymagał skrócenia recytacji akurat o te wersety. Ciekawe, że nie ma żadnych dowodów, jakoby akurat ta owca była przez Allaha wysłana w celu zjedzenia wersetów 🙂

Na podanych przykładach widać, że abrogacja służy tylko kłamstwu. Dzięki niej można w islam wprowadzać stopniowo, przykrywając rzeczy złe ładnymi i dobrymi a kiedy ktoś już wpadnie w sieć wykorzystać go do swoich celów

Nie wierz w boga, który kręci i kłamie, służ Bogu najwyższemu, który mówi Jer 23:29 Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę? I nie musi „unieważniać” swych własnych słów

Advertisements