Konsekwencje pewnego przepisu cz. II

Wszyscy muzułmanie są braćmi. Każdy muzułmanin jest zobowiązany nieść pomoc innemu muzułmanowi w każdej sprawie. Przepis ten jest wspomniany w koranie przynajmniej kilka razy. Przepis ten i część jego konsekwencji omawiałam wcześniej. Dla przypomnienia jeden z wersetów, wprowadzający nakaz jedności wśród muzułmanów.

9, 71 A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę i dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. Tym Bóg okaże miłosierdzie. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry!

Chodzi o to, że tej jedności brak…

daje się ją uzyskać tylko w dwóch przypadkach

 1. Kiedy muzułmanie są w znacznej mniejszości
 2. kiedy mają lub zdaje im się, że mają wspólnego wroga

we wszystkich innych przypadkach żadnej jedności tam nie ma. W państwach islamskich regularnie panują wojny o wszelkim możliwym podłożu. Jest to jeden z powodów, dlaczego mamy setki tysięcy imigrantów muzułmańskich w krajach zachodnich, także imigrantów nielegalnych oraz uchodźców. Po prostu tysiące ludzi jest zdesperowanych, by zacząć inne życie za wszelką cenę.

W krajach islamu życie ludzkie znaczy tyle co nic.

Oczywiście ludzie są wyceniani różnie, „my” zawsze znaczy więcej niż „oni”.

W muzułmańskim kraju Katarze oraz Arabii Saudyjskiej, osoba opuszczająca kraj musi mieć tzw. wizę wyjazdową. To sprawia, że każda osoba przyjeżdżająca do pracy w tych bogatych krajach może potencjalnie stać się więźniem swojego pracodawcy, który uniemożliwia jej uzyskanie. I wiele osób właśnie taki los spotyka, niezależnie od wyznania.

Do tych krajów jako pracownicy tymczasowi przyjeżdżają tłumnie m.in. Pakistańczycy. Bycie muzułmanami ich nie chroni. Jako osoby z biedniejszego kraju, oczywiste jest że przyjeżdżają w celu zarobienia na życie, mają więc znacznie niższą pozycję od bogatych miejscowych i niestety co roku tysiące z nich trafia do nieuczciwego pracodawcy, gdzie praktycznie stają się niewolnikami.

To samo dzieje się w Europie, my też wyjeżdżamy do pracy gdzie się da i niestety niektórzy z nas padają ofiarami współczesnego niewolnictwa, lecz po pierwsze skala procederu jest znacznie mniejsza, po drugie nie ma społecznego przyzwolenia na taki proceder. W przypadku wykrycia niewolniczej pracy w Europie reakcja państwa jest zdecydowana i natychmiastowa. Dąży się do wykrycia i rozbicia całej struktury. W krajach islamu raczej przechodzi się nad tym do porządku dziennego. Podaję jeden przykładowy artykuł, opisujący proceder.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/niewolnicy-w-raju-cztery-tysiace-ludzi-zgina-by-mundial-rozegrano-na-pustyni,424697.html

Dzieje się tak, ponieważ jest na to społeczne przyzwolenie.

Tak właśnie wygląda „jedność” muzułmańskiego świata

Przypatrzmy się krajom chrześcijańskim. Nie jesteśmy jednością – różnimy się pod wieloma względami poglądami, religią, przekonaniami, sposobem na życie, priorytetami a jednak… świat muzułmański nigdy nie był w takiej jedności jaką prezentujemy my chrześcijanie. Podziały z świecie muzułmańskim są silnie zakorzenione, ze względu na przynależność do odłamu islamu, przynależność do klanu, pozycję społeczną, stopień zradykalizowania, pochodzenie, po prostu dlatego że w świecie islamu wystarczy iskra by doszło do wybuchu.

Pomimo, że szczególnej jedności u nas nie ma jesteśmy niedościgłym wzorem do naśladowania dla świata islamu, po prostu dlatego, że szanujemy się wzajemnie.

Tak więc na podstawie tego jednego przepisu mającego źródło w koranie można obalić cały islam przynajmniej na 2 sposoby

Advertisements

Muhammad zapowiedzianym przez biblię prorokiem?

Zacznę od tego, że praktycznie nigdy Bóg nie zapowiadał przyjścia proroków. Nie ma takiej potrzeby, bo o proroku świadczą wypełniające się proroctwa, które ten wypowiedział w Bożym imieniu. Jedyną osobą, której przyjście zostało zapowiedziane, jest Isus. Oczywiście był on też prorokiem, ale przede wszystkim jest On Zbawicielem i Synem Bożym.

W całej biblii mamy tylko 2 maleńkie wzmianki o przyjściu proroka innego niż Isus.

Isa 40:3 Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

O tym wersecie już pisałam, jest on błędnie przetłumaczony, powinno być „głos się odzywa na pustyni: przygotujcie drogę pańską” W proroctwie wspomniany jest Jan Chrzciciel, ale w taki sposób, że bez Isusa nie można go zidentyfikować. Nie można dowolnej osoby wołającej na pustyni „przygotujcie drogę pańską” automatycznie uznać za proroka, bo zbyt łatwo o podszycie się pod tą osobę. W zasadzie jest to proroctwo o Isusie, dopiero znając historię obu z nich wiemy o co chodzi.

Drugą wzmianka jest wypowiedziana przez Isusa po zmartwychwstaniu.

Joh 21:21 A Piotr widząc go [Jana], rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym?

Joh 21:22 Rzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną!

Isus został zapytany przez Piotra o to, co się stanie z Janem. Odpowiedź należy rozumieć tak, że apostoł Jan został zachowany przy życiu przez Isusa, dożył sędziwego wieku, a pod koniec jego życia Isus przyszedł do niego ponownie i podał ostatnie proroctwa – księgę objawienia. Nie wiadomo, czy Isus wypowiedziałby te słowa gdyby nie był zapytany przez Piotra

Widać z powyższego że prorocy nie byli zapowiadani, bo to oni przychodzili, by prorokować. Świadczyły o nich wypowiedziane proroctwa.

Przyjrzyjmy się teraz tym wersetom, na które powołują się muzułmanie, twierdzący że Muhammad jest zapowiedziany w biblii

Deu 18:15 Proroka takiego jak ja jestem [Mojżesz}, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.

Muhammad jest jak Mojżesz, bo:

 • urodził się naturalnie z dwojga rodziców

 • zmarł naturalnie

 • miał żony i dzieci

 • żył na pustyni

 • był przywódcą duchowym i przywódcą armii

 • był pogrzebany w ziemi

Isus jest jak Mojżesz, bo

 • spędził wczesne lata swojego życia w Egipcie, skąd został wezwany

 • we wczesnym dzieciństwie groziła Mu śmierć, ponieważ zabijano wszystkich chłopców

 • pościł 40 dni na pustyni

 • nie wykorzystał swojej wysokiej pozycji by panować nad ludźmi, lecz prowadził proste życie

 • nakarmił w cudowny sposób lud na pustyni

 • na górze nauczał lud o prawie Bożym

 • zaofiarował swoją śmierć w zamian za cudze grzechy

 • jego twarz świeciła od chwały

 • znał datę swojej śmierci

 • miał poprowadzić swój lud do Bożego Królestwa, ale do niego nie wszedł (Mojżesz miał poprowadzić lud do ziemi obiecanej, zmarł wcześniej)

 • zmarł na górze

 • Mojżesz podniósł w górę miedzianego węża, by chronić swoich ludzi. Isus sam był podniesiony w górę, by chronić swoich ludzi

Która z tych interpretacji jest właściwsza pozostawiam do oceny czytelnikom:)

Następny werset:

Isa 29:12 A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać.

Muhammad był niepiśmienny jest to dobrze znany fakt. Pozornie ten werset mówi o niepiśmiennym proroku, ale kiedy jest czytany w kontekście to już nie.

Isa 29:10 Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów.

Isa 29:11 Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane;

Isa 29:12 A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać.

Księgi nie rozumieją zarówno osoby umiejące czytać jak i nieumiejące czytać, więc Muhammad odpada. W tym tekście jest mowa o czym innym, moim zdaniem Bóg mówi, że nie udzieli ludziom zrozumienia pism.

Następny „dowód”

Isa 28:7 Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę owdzie:

Cytuję z innego przekładu niż zwykle (poprawionej biblii gdańskiej), bo tylko w tym przekładnie ma to jakikolwiek sens. Interpretacja muzułmanów: koran jest podzielony na rozdziały, został podany w odstępach czasu, czyli jest to przepowiedziane w tym wersecie.

Ale czytając parę wersetów przed tym, widać że jest to manipulacja i nie ma mowy o żadnej księdze podawanej rozdział po rozdziale. Tym razem podaję mój ulubiony przekład Biblii Warszawskiej

Isa 28:7 Ale i ci chwieją się od wina i zataczają się od mocnego napoju; kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju, są zmożeni winem, zataczają się od mocnego napoju, chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania.

Isa 28:8 Bo wszystkie stoły aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin.

Isa 28:9 Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi?

Isa 28:10 Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam.

Tekst jest trudny, moim zdaniem jest to potępienie postawy ludzi podających się za nauczycieli a w rzeczywistości zainteresowanych tylko władzą nad innymi.

Lecimy dalej

Isa 21:7 Gdy ujrzy jeźdźców, zaprzęgi konne, jeźdźców na osłach, jeźdźców na wielbłądach, niech nasłuchuje uważnie, bardzo uważnie!

Wg muzułmanów werset ten zapowiada Isusa, jeźdźca na ośle (Isus na oślęciu wjechał do Jerozolimy) a po nim jest jeździec na wielbłądzie, czyli Muhammad, który większość życia spędził n pustyni więc używał wielbłądów. W takim razie kim jest jeździec na koniu? I dlaczego wszyscy jeźdźcy są w liczbie mnogiej? Kontekst wskazuje na to, że wszyscy jeźdźcy są w jednym czasie i że jest to o końcu świata. Werset 21, 9 mówi o upadku Babilonu, jest to jedno z najważniejszych proroctw biblijnych, szerzej omówione w Objawieniu rozdział 17 i 18. A ten Babilon jeszcze nie upadł, więc znów to proroctwo okazuje się pudłem.

Gen 21:13 Jednakże i z syna niewolnicy [Ismaela] uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim!

Są to słowa Boga wypowiedziane do Abrahama. Tutaj nie ma mowy o żadnym proroku z potomstwa Ismaela, tylko o tym, że ród będzie liczny. To się oczywiście spełniło.

Isus zapowiedział przyjście pocieszyciela

Joh 16:7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

Znów pudło. Dalej Isus wyjaśnia, że jest to Duch Prawdy, więc nie może to być Muhammad.

Widać, że proroctwa zapowiadające Muhammada są jedną wielką manipulacją, najczęściej opierającą się na wyrwaniu zdania z kontekstu.

Czy kobieta posiada aurę? cz. II

Ponownie bierzemy na warsztat tradycyjny strój islamski dla kobiet. Kiedy pisałam pierwszy artykuł, nie zamierzałam go kontynuować, ale teraz jestem bogatsza o nowe informacje.

Czytałam kilka artykułów na ten temat, m. in. opinie konwertytek na islam, które bardzo zachwalały hijab, czyli przykrywanie włosów. Twierdziły, że wyzwala to kobiety, bo dzięki temu są pewniejsze siebie, nie są postrzegane przedmiotowo przez mężczyzn, bo nie widzą oni obiektu seksualnego w kobiecie. Tak więc te kobiety widziały same zalety ubierania się na sposób islamski. Każda z nas kobiet che być traktowana poważnie i nieprzedmiotowo, więc hijab powinien rozwiązywać nasze problemy?

Prosta obserwacja obala ten pogląd.

Mieszam w miejscu, gdzie odsetek ludności muzułmańskiej jest wysoki, na co dzień więc widzę w jaki sposób ubierają się kobiety. Wg moich obserwacji tradycyjny strój islamski jest raczej ciężarem a nie wyzwoleniem dla kobiet. Około 1/3 muzułmanek nosi pełny strój tzn abaję i hijab lub niqab, około1/3 muzułmanek nosi luźną wariację tego stroju na przykład głowa jest luźno przykryta, włosy i szyja częściowo odsłonięte, pozostała część ubioru jest dowolna, około 1/3 nie nosi nic, co by wskazywało na wyznanie. Czy 2/3 kobiet chce doświadczyć uprzedmiotowienia i braku szacunku ze strony mężczyn? Raczej chcą one pozbyć się zbędnego dla nich ciężaru, ponieważ akurat mieszkają w miejscu, gdzie presja na zakładanie pełnego muzułmańskiego stroju wśród muzułmanek jest średnia. Piszę, że jest średnia, bo choć pozornie może się wydawać, że presji nie ma, bo po ulicy chodzą przedstawicie wszystkich wyznać, to nie można wykluczyć że w rodzinach sprawa wygląda inaczej.

Niektórzy rodzice bardzo wcześnie każą zakładać swoim córkom hijab, np. w wieku 5 lat. Czy można uznać, że te dziewczynki same chcą doświadczyć szacunku od mężczyzn i nie być dla nich obiektem seksualnym? Czy raczej jest to presja rodziny?

Muzułmanki twierdzą też, że w noszeniu abaji czyli ciemnej sukni zakrywającej ciało i hijabu chodzi tylko o skromność.

Popatrzmy na amiszki

Są one bardzo skromne, ale jednak ta skromność jest miła dla oka i po prostu ludzka

Wg dress kodu islamu ich wygląd jest… nie do przyjęcia.

Od czasu do czasu słyszałam też opinię, że kobiety zawsze przykrywały całe ciało i włosy i potwierdzenie tego faktu jest w biblii.

To też jest nieprawda.

Są trzy fragmenty odnośnie przykrywania całego ciała włosów i twarzy. Pierwszy z nich to spotkanie Rebeki z Izaakiem

Gen 24:65 I zapytała sługi: Kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa: To jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się.

Czy werset ten dowodzi, że kobiety zakrywały swoje twarze przed niespokrewnionymi mężczyznami? Niektórzy twierdzą, że tak, nie zauważając faktu, że przedtem długą podróż Rebeka odbyła z obcym mężczyzną i nie była przykryta w żaden sposób. Podróżowała sama z sługą swojego przyszłego męża. Przykryła się przed spotkaniem z przyszłym mężem. Nie wiem dlaczego to zrobiła, może w grę wchodzi zrobienie niespodzianki? W każdym razie fragment ten dowodzi, że przy niespokrewnionym mężczyźnie – słudze, Rebeka nosiła zwyczajny strój i odsłoniętą głowę.

Drugi fragment jest znacznie ciekawszy

Gen 38:13 A gdy doniesiono Tamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc swoje owce,

Gen 38:14 Zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną, i usiadła przy bramie wejściowej do Enajim, położonego przy drodze do Timny, bo wiedziała, że Szela już dorósł, a nie dano mu jej za żonę.

Gen 38:15 A gdy ją Juda zobaczył, myślał, że to nierządnica, bo zakryła swą twarz.

Otulenie zasłoną i przykryta twarz to był strój… nierządnicy. Tamar udawała nierządnicę. Twarz była zasłonięta być może z tego powodu, że taki zawód to powód do wstydu. Ten fragment dowodzi, że kobiety miały normalne ubranie, odsłoniętą twarz i włosy.

Trzeci fragment pochodzi z Ks. Daniela. Jest to przedostatni rozdział tej księgi, który jest zaliczany do kanonu biblii katolickiej i prawosławnej, natomiast jest nieuznawany przez kościoły protestanckie, tzw. wtórnokanoniczna część księgi Daniela. Historia dotyczy Zuzanny, niesłusznie oskarżonej o cudzołóstwo

Biblia tysiąclecia: Dn 13,32 Ponieważ była zasłonięta, przeniewiercy kazali jej zdjąć zasłonę, by nasycić się jej pięknością.

Przekład Wujka: Dn, 13, 32 A ci przewrotni kazali ją odsłonić (bo była zakryta), żeby się przynajmniej tak nasycić pięknością jej.

Ten fragment niewiele wyjaśnia. Nie do końca wiadomo, co kazali jej odsłonić, bo opis jest lakoniczny. Była to kara dla domniemanej cudzołożnicy, może była publicznie obnażona?

Zuzanna była znana ze swej piękności, nie mogła więc chodzić w takiej zasłonie, jak naszą muzułmanki. Fragment jeśli jest przeczytany w całości dowodzi, że takiego stroju nie miała i że była znana z urody.

Dn 13,08 Obaj starcy widywali ja codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli jej pożądać.

Są to jedyne trzy fragmenty, gdzie możemy znaleźć ślad stroju podobnego do islamskiego, które dowodzą, że taki strój nie był obowiązkowy ani powszechny, ani uznawany za odpowiedni. Są też inne fragmenty, które dowodzą, że kobiety ubierały się w czasach biblijnych normalnie

Np. fragment, gdzie Dawid spotyka Abigail po raz pierwszy. Następnego dnia po ich spotkaniu umiera mąż Abigail, a Dawid słysząc o tym natychmiast proponuje jej małżeństwo, tak bardzo spodobała mu się jej uroda. Strój nie jest opisany, ale same wydażenia pokazują, że Dawid widział Abigail (1 Sm, rozd. 25). Żadna kobieta w starym i nowym testamencie nigdy nie została w żaden sposób skarcona za nieodpowiedni strój

Teraz parę słów o witaminie D3. Jest to witamina która właściwie jest hormonem niezwykle ważnym dla funkcjonowania organizmu. Syntezowana jest w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Pierwszym skutkiem jest niedoboru jest spadek odporności. Witamina ta wpływa na przyswajanie wapnia z pokarmu, więc jej niedobór może powodować problemy z zębami, kośćmi i wiele innych. Można ją suplementować, ale po co skoro możemy ją mieć za darmo w najlepszej jakości i odpowiedniej dawce z naszej własnej skóry (latem, bo zimą nie ma w naszym kraju dostatecznego nasłonecznienia). Bóg w żaden sposób nie wyposażył kobiety, by mogła wytworzyć witaminę D3 przy zasłoniętej skórze. A dla kobiet jest nawet ważniejsza niż dla mężczyzn, ponieważ kobiety zachodzą w ciążę i karmią piersią, więc błyskawicznie odczują negatywne skutki jej braku. Żeby dostarczyć sobie witaminę D3 należy mieć odsłonięte około 40% ciała przez minimum pół godziny dziennie w czasie największego nasłonecznienia latem. O tym allah „nie wiedział”, nakazując muzułmankom nosić hijab i abaję.