Prawo jest tylko po to by je łamać

W koranie podobnie jak w biblii mamy prawo.

Portale reklamująca islam twierdzą, że praktycznie jest to to samo prawo, które podał Bóg w dekalogu. Wklejam porównanie tych „dekalogów”, biblia ks wyjścia 20, 3 – 17, po każdym przepisie analogiczny przepis z koranu

1. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.

Przeto wiedz, że nie ma boga, jak tylko Bóg! (47:19)

2. uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.

Nic nie jest do Niego podobne. (42:11)

3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Nie przysięgajcie na Boga, że jesteście pobożni i bogobojni i że czynicie pokój między ludźmi. Bóg jest słyszący, wszechwiedzący! (2:224)

4. Czcij ojca twego i matkę twoją

I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców – dobroć! (17:23)

5. Nie będziesz kradł.

Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potężny, mądry! A kto, będąc przedtem niesprawiedliwy, nawróci się i poprawi – to, zaprawdę, Bóg zwróci się ku niemu. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! (5:38, 39)

6. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek

…aby przekleństwo Boga zaciążyło nad każdym z nich, jeśliby był kłamcą. (24:7) Nie ukrywajcie świadectwa! Ktokolwiek je ukrywa – to, zaprawdę, jego serce jest grzeszne! (2:283)

7. Nie będziesz zabijał

Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. (5:32)

8. Nie będziesz cudzołożył

I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę, jest to czyn szpetny i jakże to zła droga! (17:32)

9. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego

Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i biednym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi, który jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu u boku, i podróżnemu, i temu, którym zawładnęły wasze prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha tych, którzy są zuchwali i pełni pychy! (4:36)

10. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.

O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy – w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! (62:9)

Czy te przepisy prawa są podobne. Rzeczywiście można na pierwszy rzut oka stwierdzić, że tak, choć nie identyczne to zbliżone.

Cały trik polega na tym, że w biblii jest to „ustawa zasadnicza” a przepisy są wymienione jednym ciągiem. Jest to „konstytucja”, czyli baza dla całego prawa. Po nim następują przepisy szczegółowe. W koranie natomiast te przepisy rzekomo tożsame z tymi z biblii są rozsiane po całym tekście. Nie ma czegoś takiego, jak ustawa zasadnicza, nie można stwierdzić, że któreś przepisy są ważniejsze od innych. A te, które zabrane są tutaj rzekomo jako to samo prawo, które jest w biblii są przeplecione setkami zupełnie odwrotnych przepisów, które pozwalają lub nakazują zabijać, prześladować, traktować ludzi według własnego uznania

pomiędzy tymi przepisami pozornie podobnymi do tych z biblii są np. takie

4:104 I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie, to i oni cierpią, tak jak wy cierpicie; ale wy spodziewacie się od Boga tego, czego oni się nie spodziewają. Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

9:41 Wyruszajcie – lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć!

Teraz zwolennicy islamu powiedzą, że są to starsze przepisy, które później zostały unieważnione przez przepisy nowsze, kiedy Mahomet nie nakazywał już prowadzenia wojen. Nie jest to prawdą, bo po pierwsze nie ma podanej kolejności w jakich następowały objawienia Mahometa, po drugie i to jest ważniejsze – w obrębie jedne i tej samej sury raz jest słodko jak miód a raz ostro.

Porównajmy

2:277 Zaprawdę, ci, którzy wierzą i czynią dobre dzieła; ci, którzy odprawiają modlitwę i dają jałmużnę – będą mieli nagrodę u swego Pana; nie doznają strachu! I nie będą się smucić

2:191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!

Albo na przykład

4:85 Kto wstawia się w dobrej sprawie, ten będzie miał w niej udział; a kto wstawia się w złej sprawie, ten będzie miał jej podwójne obciążenie. Bóg czuwa nad każdą rzeczą!

4:91 …. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk, to chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę jawną!

W niewielkiej odległości zupełna zmiana o 180 stopni.

Tak więc przepisy prawa w koranie służą jedynie wykołowaniu ludzi, którzy niby wiedzą że to co dobre jest dobre, lecz wmawia się im, że może jednak jest odwrotnie i dobre może być to, co złe a złe może być to co dobre. I oczywiście do usprawiedliwienia własnych działań. W sumie nawet nie jest to żadne prawo, tylko totalne bezprawie.

Advertisements