Isus został zabity na krzyżu, czy “tylko im się tak zdawało”?

Muzułmanie i chrześcijanie nie zgadzają się co do męczeńskiej śmierci Isusa. Chrześcijanie uznają to za fakt, muzułmanie za wymysł i nawet grzech w to wierzyć

Cytuję tylko najważniejszy fragment:
Koran 4:157…”Zabiliśmy Jezusa Chrystusa, syna Marii, posłańca Boga.”;- podczas gdy oni ani go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało…

To jak było, Isus był zabity i ukrzyżowany, czy tylko „im się zdawało”?

Za potwierdzeniem tego wydarzenia przemawia Stary Testament, który w bardzo precyzyjnych proroctwach mówi o śmierci Isusa

Prześledźmy te proroctwach (cytuję krótkie, kluczowe fragmenty z pominięciem reszty, zainteresowanych odsyłam do źródła, podaję wersety)

Psa 22:17 …Przebodli ręce i nogi moje.
Psa 22:19 Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają. – to doskonale znana historia z ewangelii

Psa 69:22 Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem. – kto próbował octu ten wie jaki ma smak. Isusowi na krzyżu podano do picia ocet (Jan. 19:28-29)

Zec 12:10 … Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Z ewangelii wiemy, że przed śmiercią Isus został sprzedany za 30 srebrników

Zec 11:12 … I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników.

Lecimy dalej

Deu 18:15 Proroka takiego jak ja jestem [Mojżesz], wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.

Punktów zbieżnych pomiędzy Mojżeszem i Isusem jest sporo, skupmy się tylko na tych, które dotyczą śmierci

Isus jest jak Mojżesz, bo
– zaofiarował swoją śmierć w zamian za cudze grzechy (ofiara Mojżesza nie była przyjęta, ofiara Isusa tak)
– wiedział o swojej nadchodzącej śmierci
– miał poprowadzić swój lud do Bożego Królestwa, ale do niego nie wszedł (Mojżesz miał poprowadzić lud do ziemi obiecanej, zmarł wcześniej)
– zmarł na górze
– Mojżesz podniósł w górę miedzianego węża, by chronić swoich ludzi. Isus sam był podniesiony w górę, by chronić swoich ludzi

Isus został zabity w okolicy największego święta Izraelitów – paschy, prześledźmy, co mówią proroctwa o ofierze paschalnej

Lev 17:11 … gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. – to na mocy ofiary Isusa możemy być zbawieni

Num 9:12 Nie zostawią z niej [ofiary] nic do rana, a kości z niej nie połamią… – kości Isusa nie zostały połamane, jego ciało zostało zdjęte przed nadejściem ranka z krzyża

Dosyć długi fragment, przepowiadający mękę, śmierć i po śmierci… długie (wieczne) życie, radość, oglądanie następnych pokoleń

Isa 53:10 Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
Isa 53:11 Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.
Isa 53:12 Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

Analizując stary testament pod kątem proroctw o śmierci i zmartwychwstaniu Isusa widać, że to ewangelia mówi prawdę, Isus był ukrzyżowany i zmartwychwstał. Na mocy swojej ofiary ma władzę, by odpuścić nasze grzechy, oczywiście jeśli uzna nas za wartych tego. Proroctwa te są nieomylne i niezwykle precyzyjne. A koran tym jednym jedynym zdaniem nie udowadnia nic.

Advertisements