Muhammad głosicielem dobrej nowiny?

Dobra nowina inaczej ewangelia to główny temat całej biblii, starego i nowego testamentu. Jest to dobra nowina o zaprowadzeniu Bożego Królestwa na ziemi, gdzie ludzie będą żyć szczęśliwie, bez ciężkiej pracy w dostatku i doskonałym zdrowiu. Zapowiedzi nastania takiego królestwa są w każdej księdze prorockiej. Jest to także jeden z głównych tematów mów naszego Zbawiciela. Nie inaczej jest w księgach historycznych, które opisują cudowne powstanie i dzieje Bożego Królestwa, cieszącego się przez wiele lat wielkimi Bożymi błogosławieństwami, mającego sędziów bądź proroków w celu przekazywania woli Bożej ludowi, świątynię, oraz będącego także wielokrotnie ukaranym za odstąpienie od Boga pomimo doskonale widocznego Jego działania. Boże królestwo już istniało na ziemi, pierwszy raz za czasów Adama i Ewy przed ich buntem, drugi raz od wprowadzenia potomstwa Abrahama do Ziemi Obiecanej, przy czym za drugim razem Królestwo to nie było doskonałe i miało być zapowiedzią prawdziwego pełnego Bożego Królestwa.

W sumie obok prawa i dzieła zbawienia jest to najważniejsze przesłanie Boże dla ludzi. Isus został zabity właśnie w celu naszego zbawienia. Prawo, śmierć Isusa i obietnica Bożego królestwa są dopełniającymi się tematami, gdyż przyszłe królestwo zaprowadzone na mocy Jego ofiary też będzie oparte na prawie. Takim, jakie da każdemu człowiekowi wolność i szczęście, które zagwarantuje każdemu człowiekowi że będzie żył, że będzie szczęśliwy w małżeństwie, że będzie miał prawo własności, że nie będzie fałszywie oskarżony o coś czego nie popełnił i wiele innych praw. Prawo jest gwarancją, że wszystko zadziała tak, jak tego chce Bóg.

Sposób zaprowadzenia tego królestwa jest zapowiedziany i odbędzie się to na oczach całego świata w cudowny sposób, tak by każdy obserwator zdarzeń nie miał wątpliwości, że jest to działanie samego Boga.

Psa 37:11 Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.

Mat 5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

Rev 21:3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

Rev 21:4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Więcej informacji o Dobrej nowinie i Bożym Królestwie tutaj:

http://zbawienie.com/dobra-nowina.htm

Koran wielokrotnie pojawia się termin „radosna wieść”, czyli coś jak dobra nowina. Ale nie ma ani słowa o dobrej nowinie w takim sensie, w jakim przekazał to Bóg w biblii. Dobra nowina jest całkowicie zmieniona w ten sposób, by w ogóle jej nie rozpoznać i całkowicie zakryć Boży plan dla ludzkości.

Analiza tej Radosnej wieści lub radosnej nowiny wykazuje, że jest ona bez sensu. Jest w zasadzie nieustannie powtarzanym terminem, który za każdym razem ma inne znaczenie.

Jest to… technika manipulacji, bo nieustannie powtarzanie jednego terminu odwraca uwagę od jego znaczenia i staje się pustym słowem, nad znaczeniem którego nikt się nie zastanawia.

Radosna wieść jest wspomniana w koranie 50 razy i w wielu przypadkach ma zupełnie inne znaczenie już w samym koranie. Ani razu nie jest podane biblijne znaczenie dobrej nowiny.

Podaję parę przykładów:

2, 97 Powiedz: “Otóż kto jest nieprzyjacielem Gabriela?!” Przecież to on zesłał go na twoje serce, za zezwoleniem Boga; dla potwierdzenia prawdziwości tego, co było zesłane przed nim, jako drogę prosta i radosna wieść dla wierzących. – tutaj radosną wieścią jest samo zesłanie koranu

2, 155 My doświadczymy was nieco strachem, głodem i utrata dóbr, życia i owoców, Głos radosna wieść cierpliwym! – w tym wersecie i we fragmencie nie ma nic wyjaśnione

3, 39 I ogłosili mu aniołowie kiedy on, stojąc, modlił się w sanktuarium: “Bóg obwieszcza ci radosna wieść o Janie. On potwierdzi słowo od Boga; będzie szlachetnym panem, czystym i prorokiem wśród sprawiedliwych!” – dobra nowina o nadejściu Jana Chrzciciela

3, 125 Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam wasz Pan pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.

3, 126 I Bóg uczynił to dla was radosna wieścią, aby przez nią uspokoiły się wasze serca – pomoc pochodzi tylko od Boga, Potężnego, Mądrego – dobra nowina o wspomożeniu w walce, to wynika z fragmentu.

5, 57 On jest Tym, który posyła wiatry jako radosną wieść poprzedzającą Jego miłosierdzie. A kiedy one niosą ciężkie chmury, My pędzimy je na ziemię martwą i spuszczamy przez nie wodę, dzięki której powodujemy wzrost wszelkich owoców. Podobnie My wyprowadzamy martwych. Być może, wy sobie przypomnicie! – wiatr jest dobrą nowiną, poprzedzającą miłosierdzie Boże

Myślę, że starczy już tych kwiatków

Najważniejszy temat biblijny jest całkowicie pominięty oraz jego znaczenie jest celowo zatarte. Wszystko po to, by prawdziwa dobra nowina o zaprowadzeniu Bożego Królestwa i wyzwoleniu spod władzy szatana nie była znana wyznawcom. Bóg nie mógł zmienić najważniejszego przesłania do ludzkości. To On ludzkość stworzył i Jego celem jest aby każda osoba zobaczyła jakie są konsekwencje buntu przeciw Niemu, ale też daje nam możliwość skorzystania z dzieła zbawienia. Plan Boży jest logiczny i prosty. Pierwsza para ludzka zbuntowała się przeciw Bogu. Sprowadziło to niedoskonałość i śmiertelność na całą ludzkość. Szatan nielegalnie zdobył władzę nad ziemią, Bóg na to pozwolił ponieważ chce On wykazać, że panowanie kogokolwiek innego prowadzi tylko do cierpień i niesprawiedliwości. Jednocześnie zapowiedział uwolnienie z tego stanu i powrót do doskonałych rządów Bożych. Wszystko jest logiczne i układa się w całość.

Jedyną osobą, której może zależeć by ludzkość nie poznała dobrej nowiny jest szatan i zrobi on wszystko, by jak najmniej osób się o niej dowiedziało i chciało z niej skorzystać.

Advertisements