Jezus zabity na krzyżu, czy tylko im się zdawało? cz. II

Zatrzymajmy się ponownie przy śmierci na krzyżu Isusa. Doszło do tej śmierci czy nie? Należy prześledzić dodatkowe dowody. Ten wątek jest bardzo ważny, bo wg przekazów samego Isusa ta śmierć jest ofiarą, na mocy której może On odpuścić nasze grzechy. Musimy być całkowicie pewni, bo od tego zależy nasza… wieczność.

Prześledźmy więc dodatkowe dowody. Tym razem sprawdźmy dokładnie przekaz koranu. Żeby śledztwo było dokładniejsze posłużymy się kilkoma przekładami. Niewiele osób operuje arabskim, więc najlepszą metodą dotarcia do znaczenia tekstu jest użycie kilku tłumaczeń

Tłumaczenie wg Bielawskiego:

4, 157 i za to, że powiedzieli: “zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością.

Tłumaczenie wg Buczackiego:

4, 155. I rzekli: skazaliśmy na śmierć Mesjasza, Jezusa Syna Marji posłańca Bożego; lecz oni go nie skazali na śmierć i nie ukrzyżowali: postać pozorna ciała zawiodła ich okrucieństwa. Ci którzy się o to sprzeczają, zostają w samych wątpliwościach, nie oświeca ich prawdziwa nauka, a tylko sposób ich sądzenia. Oni nie zabili rzeczywiście Jezusa; Bóg go wziął do siebie, ponieważ On jest potężny i mądry.

Widać, że różnic znaczeń jest sporo, wkleję też fragment po angielsku (źródło:http://www.thenoblequran.com/sps/nbq/)

And because of their saying (in boast), “We killed Messiah ‘Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), the Messenger of Allâh,” – but they killed him not, nor crucified him, but the resemblance of ‘Iesa (Jesus) was put over another man (and they killed that man), and those who differ therein are full of doubts. They have no (certain) knowledge, they follow nothing but conjecture. For surely; they killed him not [i.e. ‘Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary)

Pojawia się kluczowe słowo „resemblance”, które oznacza podobieństwo.

Spośród tych 3 tylko angielskie tłumaczenie jest zgodne z tafsirami, czyli wyjaśnieniami, które są potrzebne by zrozumieć nauki koranu. Niestety tafsiry nie są przetłumaczone na polski, więc mogę posłużyć się tylko angielskimi. Ja angielski znam, dla nieznających angielskiego proponuję użyć tłumacza google. Oto wyjaśnienie (tafsir) wersetu o krzyżowej śmierci Isusa:

And for their saying boastfully ‘We slew the Messiah Jesus son of Mary the Messenger of God’ as they claim in other words for all of these reasons We have punished them. God exalted be He says in repudiating their claim to have killed him And yet they did not slay him nor did they crucify him but he the one slain and crucified who was an associate of theirs the Jews was given the resemblance of Jesus. In other words God cast his Jesus’s likeness to him and so they thought it was him Jesus. And those who disagree concerning him that is concerning Jesus are surely in doubt regarding the slaying of him for some of them said when they saw the slain man the face is that of Jesus but the body is not his and so it is not he; and others said no it is he. They do not have any knowledge of the slaying of him only the pursuit of conjecture illā ittibā‘a l-zann is a discontinuous exception in other words ‘instead they follow conjecture regarding him that which they imagined they saw’; and they did not slay him for certain yaqīnan a circumstantial qualifier emphasising the denial of the slaying.

Co możemy się dowiedzieć? Przede wszystkim że naprawdę doszło do ukrzyżowania. Świadkowie, którzy widzieli ukrzyżowanie mówili prawdę. Możemy dowiedzieć się, że ten, który został ukrzyżowany wyglądał jak Isus. Ci, którzy mówili że widzieli ukrzyżowanego Isusa mówili więc prawdę. Widzieli kogoś na tyle podobnego do Isusa, że uznali go za Isusa.

Ale idźmy dalej. Dlaczego w ogóle doszło do ukrzyżowania? Doszło do niego bo Isus był skazany. Dlaczego Isus mógł być skazany? Koran potwierdza, że Isus jest wysłannikiem Bożym. Nie mówi wprawdzie nic o skazaniu na śmierć, tylko zaprzecza ukrzyżowaniu Isusa. Otóż odpowiedź jest w… ewangelii? Tak, odpowiedź jest tylko tam. Kto i z jakiej przyczyny domagał się ukrzyżowania?

Jak widać do tej pory koran potwierdza wiele z tego, co wiemy z ewangelii:

Doszło do skazania Isusa

Doszło do śmierci na krzyżu

Tylko wyjaśnienie koranu wydaje się nieco mętne

Kto rzeczywiście zginął?

Dlaczego niewinna osoba zginęła zamiast Isusa?

Dlaczego Allah ratując Isusa sprawił, że ktoś inny wyglądał jak Isus?

Kto kłamał w tej historii? Na pewno nie świadkowie, na podstawie zeznań których spisano ewangelię. Czy można uznać, że Allah pokierował wydarzeniami tak, że ludzie widzieli ukrzyżowanie Isusa, a po 600 latach ujawnił, że to było naprawdę co innego, ale wyglądało dokładnie tak, jak jest zapisane w ewangelii? Po co Allah oszukał ludzi w ten sposób? Czy Ci, którzy wówczas uwierzyli Allahowi i widzieli śmierć Isusa są czemuś winni?

Tak, oni są winni temu, że… uwierzyli Allahowi. Allah kocha tych, którzy mu wierzą. Ale w tym wypadku ich oszukał i nie powinni mu wierzyć. Jasne jak słońce.

Jak widać potrzeba sporo dobrej woli, by strawić to wyjaśnienie. Jeśliby Allah rzeczywiście doprowadził do tych wydarzeń jak jest to zapisane w koranie, to przyznaje się że osobiście oszukuje ludzi. Ale tylko wtedy, bo teraz zaczął mówić prawdę.

Dowody krzyczą, że Isus został zabity na krzyżu za nas i to Jemu należy się za to podziękowanie, cześć i posłuszeństwo. Nawet te dowody, które chciałyby nas od Boga odwieźć, po ich sprawdzeniu okazują się fałszywe i dowodzą wielkiego działa zbawienia Bożego.

Advertisements