Poligamia w islamie i chrześcijaństwie

Koran mówi: 4, 3 …Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne – z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. To jest dla was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie

Czytając ten fragment ja odnoszę wrażenie, że poligamia wg islamu ma pierwszeństwo wobec monogamii, wymieniona jest jako pierwsza a poślubienie jednej żony brzmi jak ewentualność. Apologeci islamu będą się bronić, mówiąc, że koran jest jedyną świętą księgą, która mówi „żeńcie się tylko z jedną”. Ale wg mnie brzmi to jak ewentualnie z jedną. Patrząc na dzieje pierwszych muzułmanów i prowadzenie ciągłych wojen jest prawdopodobne, że w tej społeczności było dużo młodych wdów i panien, dla których brakowało mężczyzny.

Apologeci islamu będą twierdzić, że by wziąć drugą i kolejne żony, należy być w odpowiedniej sytuacji materialnej i być doskonale sprawiedliwym wobec żon. Tylko to nie wynika z koranu. Wystarczy subiektywnie stwierdzić “będę sprawiedliwy”, by to prawo wypełnić

Stary testament także pozwala na wzięcie wielu żon przez jednego mężczyznę. Czy jest to prawo przyrodzone dla mężczyzny a kobieta nie ma w tej kwestii żadnych praw? Myślę, że wpadłam tu na pewien trop

Zacznijmy od tego, że pozwolenie na poligamię brzmi zupełnie inaczej niż koraniczne

Deu 21:15 Jeżeli ktoś będzie miał dwie żony, jedną ulubioną, drugą nie lubianą, a one obie – i ta ulubiona, i ta nie lubiana – urodzą mu synów, a pierworodnym będzie syn tej nie lubianej…

tutaj widać, że dwie żony miały być ewentualnością a nie prawem mężczyzny, Bożym zamysłem nie było, by mężczyzna nabrał sobie żon bo mu wolno

Ale to jeszcze kilka innych praw, które dają pewien obraz, co mogło być Bożym zamysłem.

Prawo dotyczące branki wojennej:

Deu 21:14 Lecz gdyby przestała ci się podobać, pozwolisz jej odejść, dokąd zechce. Ale nie sprzedasz jej za pieniądze i nie będziesz odnosił się do niej jak do niewolnicy, gdyż ją poniżyłeś.

Zupełnie inaczej jest z Izraelitką:

Deu 22:29 To mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny pięćdziesiąt srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie.

Znieważona kobieta spoza Izraela za tą zniewagę dostaje rozwód na dobrych warunkach

Izraelitka w tej samej sytuacji nie mogła być nigdy oddalona. Pozornie jest to sprzeczność bo jest taka sama sytuacja a prawo jest odwrotne. I nie ma co tego tłumaczyć tym, że kobieta jest gorsza czy głupsza. Wg mnie jest to prawo, które Bóg ustanowił dlatego, że chciał chronić geny Izraelitów.

Isa 5:1 Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym.

Isa 5:2 Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce.

Isa 5:3 Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą!

Isa 5:4 Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce?

To że mężczyzna jest silniejszy od kobiety jest oczywiste, więc zrobi z kobietą to co sam będzie chciał. Ale nie znaczy to, że mężczyźnie wszystko się należy a kobieta ma być tylko dla niego i nie odwrotnie.

W jaki sposób ochrania się geny można obejrzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=MWx7Moy0CLo

Bóg miał swoich wiernych sług i uznał, że ich rody mają potencjał, by rządzić całą ziemią i stać się kapłanami w przyszłym Bożym Królestwie. Stąd pozornie nielogiczne prawo. Bóg był z tej hodowli niezadowolony. Wg spisanej w biblii historii te poligamiczne małżeństwa były nieudane.

Wróćmy jeszcze do koranu. Należy wspomnieć, że Muhammad miał specjalne objawienia co do swojej poligamii

Kiedy spodobała mu się żona jego własnego przybranego syna, to wymusił rozwód i ją sobie po prostu wziął. Była to Zajnab, w jej sprawie Muhammad dostał specjalne prywatne objawienie, które zawiera groźbę, że poprzednie zazdrosne żony proroka mogą być odsunięte na dowolny czas.

33, 37 A kiedy powiedziałeś temu, którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: “Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga!” – ty skrywałeś w swojej duszy to, co Bóg miał ujawnić, w obawie przed ludźmi; podczas gdy Bóg bardziej zasługuje na to, aby się Go obawiać. A kiedy Zaś [adoptowany syn Muhammada] wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności, daliśmy ją tobie za żonę, aby wierni nie mieli żadnej trudności, jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów, kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności. Rozkaz Boga ma być spełniony!

38 Nie ma winy Proroka w tym, co nałożył na niego Bóg, zgodnie ze Swoim obyczajem…

I dalszy ciąg

33,50 O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

51 Możesz odsunąć na później, którą chcesz spośród nich, a potem możesz przyjąć do siebie, którą chcesz i której zapragniesz spośród poprzednio odsuniętych. I nie popełnisz żadnego przewinienia. To jest najwłaściwsze, co możesz uczynić, aby uradować ich oczy i aby się nie smuciły, i były zadowolone z tego, co im dasz – im wszystkim! Bóg wie, co jest w waszych sercach! Bóg jest Wszechwiedzący, Wspaniałomyślny!

Apologeci islamu mówią tutaj, ze związane to było z pogańskim zwyczajem nazywania adoptowanych synów własnym nazwiskiem(!) No straszny pogański zwyczaj, nie ma co.

Można jeszcze podręczyć ten temat, bo Muhammad sam był adoptowany, ze względu na to że jego ojciec zmarł przed jego narodzinami a matka gdy był jeszcze mały. Imię jego ojca jest znane, więc nie wiem, czy są podstawy by twierdzić że ten „barbarzyński, pogański” zwyczaj nadawania błędnego nazwiska jest w ogóle prawdziwy.

Zakładając, że to nazywanie adoptowanych dzieci imieniem nowych adopcyjnych rodziców jest rzeczywiście barbarzyńskie i Bóg musiał w tak dziwny sposób interweniować, to czy jest do pomyślenia, żeby stało się odwrotnie, czyli Muhammad oddał jedną z swych żon człowiekowi o niższym statusie społecznym (swojemu przybranemu synowi)? To dziwne i kontrowersyjne prawo byłoby zachowane.

Jakby tego było mało, to było też inne podobne prywatne objawienie 🙂

66, 1 O Proroku! Dlaczego zakazujesz sobie tego, co pozwolił ci Bóg, chcąc przypodobać się twoim żonom? Bóg jest przebaczający, litościwy!

66, 2 Bóg nałożył na was obowiązek zwolnienia się z takich przysiąg. Bóg jest waszym opiekunem! On jest Wszechwiedzący, Mądry!

Historia tego wersetu jest trochę podobna do poprzedniego. Muhammad wziął sobie niewolnicę chrześcijankę Mariam i zazdrosne żony wymusiły na nim obietnicę, że ją zostawi. Ale dlaczego ma sobie odmawiać przyjemności? Hadisy potwierdzają tą smutna prawdę

Objawienia prywatne mogą znaczyć, że moralność Muhammada budziła poważne wątpliwości i jakoś musiał on wzmocnić swoją pozycję. Te prywatne objawienia mają charakter wręcz zastraszania. Jeśli potrzeba jest wzbudzić strach, by czyjąś rację udowodnić, to znaczy, że tej racji nie ma. Nie jest to podobne prawo do tego, jakie obowiązywało w starożytnym Izraelu i jest po prostu zgnilizną moralną.

Advertisements