Odpowiedzią na wszystko – 11 przykazanie

…Czyli nie pytaj

Podstawą nauki islamu jest przyjęcie, że należy opierać się na koranie, który nie zawiera żadnej sprzeczności i nigdy żadna jego litera nie była zmieniona. Powtarza się to tak często, by wbiło się w pamięć, by osoba ucząca się uznała, że skoro powtarza to każdy i za każdym razem, to pewne tyle samo razy zostało to poddane krytyce i udowodnione.

W dodatku jako wartość uznaje się samo to, że nie było w tej księdze żadnych zmian a nie to co ta księga niesie.

Skonfrontujmy więc to stwierdzenie z rzeczywistością i sprawdźmy, czy rzeczywiście wszystko jest jasne jak słońce , tak dobrze udowodnione, że osoba kwestionująca będzie starta w proch. A jeśli nie to dlaczego.

Nie zamierzam zajmować się pomniejszymi drobiazgami, ale chcę wyszukać takie, które np. zmieniają prawo lub mogą przyczynić się do zmiany postępowania.

2:62 Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!

Wg tego wersetu chrześcijanie zasługują na zbawienie

5:47 I niech lud Ewangelii sądzi według tego, co zesłał Bóg. A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi zepsutymi.

Wg tego również. Biblia jest jakby równoważna koranowi, sądzić można wg którejkolwiek z ksiąg

4:171 O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o Bogu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: “Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna! Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I Bóg wystarcza jako opiekun!

Tu natomiast jest coś całkiem innego, chrześcijanie są kłamcami, ewangelia jest nieprawdziwa, bo zawiera nieprawdziwe stwierdzenie że Isus jest Synem Bogai, Isus nie może być opiekunem.

Taka zmiana zdania nie jest pomyłką i na pewno jest zamierzona.

Teraz przeanalizujmy co należy czynić, by podobać się Bogu wg koranu

2:25 I zwiastuje radosną wieść tym, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, iż dla nich będą Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki. Ilekroć są zaopatrywani w jakiekolwiek owoce z nich, oni mówią: “To jest to, co otrzymywaliśmy kiedyś!”, albowiem to, co otrzymują, jest bardzo podobne. Będą tam mieli małżonki czyste, będą tam przebywać na wieki.

 

2:112 Tak! Ten, kto poddał całkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro, będzie miał nagrodę u swego Pana. I tacy nie doznają żadnego lęku ani też nie będą się smucić.

Skonfrontujmy to z poniższymi wersetami

9,19 Czyż wy uważacie, że ten kto napoi pielgrzyma i odwiedzi święty Meczet podobny jest temu, kto uwierzył w Boga i w Dzień Ostatni i walczył na drodze Boga? Oni nie są równi przed Bogiem. Bóg nie prowadzi droga prosta ludzi niesprawiedliwych.

20 Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wywędrowali wspólnie, ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga – oni są tymi, którzy osiągnęli sukces!

 

2:216 Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!

Każda osoba na świecie wie, że dobrze jest czynić dobro. Ale może jeszcze lepiej jest prowadzić wojnę? Chodzi o to, by wyselekcjonować ludzi, którzy kochają przemoc i nie mają przed nią oporów oraz tych, którzy choć mają opory to dadzą się wykołować, a potem użyć ich do swoich celów. Tutaj swoją rolę maja odpowiedni przywódcy religijni, którzy takie właśnie mają zadanie i niektórzy z nich mają wysoką „skuteczność”.

13:37 W ten sposób zesłaliśmy go [koran] jako rozstrzygnięcie w języku arabskim. Jeśli pójdziesz za namiętnościami, choć przedtem otrzymałeś wiedzę, to nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna, ani obrońcy.

Koran wg swojego tekstu rozstrzyga o wszystkim. Czegoś nie rozumiesz, może nie podobasz się bogu koranu i nie chce ci wyjaśnić, bo jesteś niedoskonały?

3:86 … Bóg [koranu, dopisek mój] nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych!

2:157 Oto ci, nad którymi jest błogosławieństwo ich Pana i miłosierdzie! Tacy są prowadzeni drogą prostą!

To zdanie powtórzone jest wiele razy. Jeśli więc czegoś nie rozumiesz, to jest to wyłącznie twoja wina, bo inaczej byłbyś poprowadzony drogą prostą. Najlepiej więc poddaj się całkowicie. A skoro nie rozumiesz wszystkiego to może odpowiedni przywódca religijny cię poprowadzi? Dobrze jest czynić dobrze, temu zaprzeczyć się nie da, ale gwarancją podobania się bogu koranu jest wojna! I to bez żadnych szczegółowych wytycznych. Rezultatem jest to, że wśród muzułmanów regularnie są walki, nawet pomiędzy sobą. Skoro ktoś nie chce wojny, to przecież nie jest doskonały, to może w niektórych przypadkach już prowadzić do rozłamu w grupie i prześladowań.

Sprzeczności w koranie, których dowiodłam właśnie taki mają cel, by osobę, która jest na to podatna np. zradykalizować, a jeśli nie jest podatna i zadaje pytania przynajmniej ośmieszyć, wpędzić w kompleksy i poczucie winy i na koniec oskarżyć. Przecież osoba, która widzi sprzeczności musi się mylić, wszyscy powtarzają w kółko że żadnych sprzeczności nie ma. Społeczeństwo, w którym np. 10 – 15% wykołuje się w ten sposób już nie będzie funkcjonowało prawidłowo i się podzieli. Tyle wystarczy, by wywołać np. zamieszki, prześladowania.

Na koniec jeszcze jedna moja uwaga. Jeśli walka jest dobra, to co można nazwać złem?

Advertisements

Relacje kobiet i mężczyzn

Na początek przypomnienie, że prawo Boże to w zasadzie prawo przyrodzone, które powinno budzić radość w sercach każdej osoby i powinno zagwarantować powszechną szczęśliwość. Powinno być też z radością przyjęte przez ogół społeczeństwa. Teraz przechodzimy do tematu.

Najpierw przeanalizujmy Koran

Tutaj podaję cytaty, które wg koranu zostały wypowiedziane wg koranu przez boga do Adama i Ewy

20, 123 Powiedział Bóg: “Idźcie precz oboje ! Jedni dla drugich jesteście wrogami! Z pewnoscią przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. ” Kto będzie postępował Moją drogą prostą, ten nie zabłądzi i nie będzie nieszczęśliwy.

7. 24 Powiedział: “Uchodźcie! Będziecie wrogami jedni dla drugich. Na ziemi będzie wasze stałe miejsce przebywania i używanie życia – do pewnego czasu.”

2, 36 Wtedy szatan spowodował, że potknęli się o nie, i wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. I powiedzieliśmy im: “Idźcie precz! Wy będziecie wrogami jedni dla drugich! Będziecie mieli stałe miejsce pobytu na ziemi i używanie do pewnego czasu.”

Są to fragmenty opisu co się stało gdy Adam i Ewa zgrzeszyli po raz pierwszy. Odtąd wrogami dla siebie mieli być mężczyźni i kobiety!

4, 34 Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

Te cytaty (i niektóre inne), stanowią często podstawę do uzurpowania sobie bezwzględnej władzy mężczyzny nad kobietą. Niektóre osoby więc twierdzą, że kobieta powinna zawsze być całkowicie poddana mężowi lub innemu mężczyźnie w każdym aspekcie życia.

teraz podobne śledztwo robimy w Biblii

Gen 1:27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Tak samo mężczyzna jak i kobieta jest stworzona na obraz Boga. Znaczy to, że myślimy, mamy wolę, odczuwamy emocje, jesteśmy twórczy.

Gen 3:14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

Gen 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Gen 3:16 Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

Gen 3:17 A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

Gen 3:18 Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

Gen 3:19 W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

W swej mądrości Bóg nie pisał dla nas podręczników, lecz wypowiedział do nas jedynie jedno zdanie na temat relacji w małżeństwie, pozwalając by ta relacja ustaliła się sama.

Kobieta rzeczywiście jest zwykle trochę uleglejsza niż mężczyzna. Na pewno jest słabsza fizycznie, zwłaszcza jeśli jest w ciąży lub ma małe dzieci, którymi trzeba się opiekować. Natomiast żaby uzyskać całkowitą uległość kobiety wobec mężczyzny (lub w jakiejkolwiek innej relacji np. rodzic – dziecko, przełożony – podwładny) musi nastąpić tzw. przełamanie, czyli nagła zmiana zachowania pod wpływem jakiejś traumy. Czasami jest to praktykowana w islamskich małżeństwach, na szczęście nie zawsze, bo wiele osób rozumie swoją rolę intuicyjnie i takiej uległości nie wymaga. Niestety nieco częściej takiego bezwzględnego posłuszeństwa wymagają teściowie wobec synowej.

Dziewczynki i chłopcy różnią się w rozwoju minimalnie, dziewczynki w żadnym wieku nie mają potrzeby podporządkowania się, co także jest argumentem na korzyść Biblii.

Teraz jeszcze rzut okiem na słowa uzurpujące sobie bycie słowem Bożym (nie pochodzą z us Bożych, więc nim nie są, nie są żadnym danym przez Boga prawem, proroctwem, słowami skierowanymi do jakiejś grupy osób, ważną informacją, tylko czyimiś przemyśleniami)

Ecc 7:26 Odkryłem, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami. Kto się Bogu podoba, ten ujdzie przed nią, lecz kto grzeszy, tego ona usidli.

Ecc 7:27 Zważ! To odkryłem, mówi Kaznodzieja, badając jedno po drugim, aby dojść do właściwego sądu.

Ecc 7:28 Czego jeszcze szukam, a czego nie znalazłem, jest to: W tysiącu ludzi znalazłem jednego człowieka, ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety.

 

Syr 7,24 Córki posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem, a nie uśmiechaj się do nich!

 

Syr 25,19 Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, toteż spadnie na nią los

grzesznika.

 

Syr 26,09 Bezwstyd kobiety można poznać po niespokojnym podnoszeniu oczu i po

rzucaniu spojrzeń.

W ten sposób można oskarżyć każdą osobę, która nam nie odpowiada

Syr 26,10 Nad córka zuchwała wzmocnij czuwanie, aby czując ulgę, nie wyzyskała sposobności.

 

Syr 42,09 Córka dla ojca to skryte czuwanie nocne, a troska o nią oddala sen: w młodości, aby przypadkiem nie przekwitła [jako niezamężna], a gdy wyjdzie za mąż, by przypadkiem nie została znienawidzona,

Syr 42,10 gdy jest dziewica, by nie była zbezczeszczona, stając się w domu ojcowskim brzemienna – będąc z mężem, aby przypadkiem nie wykroczyła [niewiernością] i zamieszkawszy z nim, nie była niepłodna.

Syr 42,11 Nad córka zuchwała wzmocnij czuwanie, aby nie uczyniła z ciebie pośmiewiska dla wrogów, przedmiotu gadania w mieście i zbiegowiska pospólstwa i by ci nie przyniosła wstydu wśród wielkiego tłumu.

Tak… córka to tylko problem od urodzenia aż do śmierci. Lepiej w ogóle niech się nie rodzą.

Syr 42,12 Nie pokazuj jej piękności jakiemukolwiek mężczyźnie ani nie pozwalaj jej

przebywać z mężatkami!

Syr 42,13 Jak bowiem z odzienia wychodzą mole, tak przewrotność kobiety – z jednej

na druga.

Syr 42,14 Lepsza przewrotność mężczyzny niż dobroć kobiety, a kobieta, która wstyd przynosi – to hańba!

 

Isa 3:12 Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić.

Ten tekst jest skażeniem Biblii. Oryginalnie zamiast kobiet i dzieci są wierzyciele i zdziercy.

Bóg takich słów nigdy nie wypowiedział. Jego założeniem była po prostu normalność. Faktem jest, że jako swoich najbliższych współpracowników Bóg z nielicznymi wyjątkami wybierał mężczyzn. Ma do tego prawo, w końcu sam nas zaprojektował i wyposażył w pewne naturalne umiejętności i skłonności. Natomiast jedyna podległość, jaką każdy z nas powinien uznawać jest wobec Boga, nie wobec kogokolwiek z ludzi. Żadna osoba na świecie nie ma prawa sobie uzurpować władzy nad drugą osobą. Jest to logiczne. Załóżmy, że mężczyzna wymaga od swojej żony czegoś, co w niej wywołuje konflikt sumienia, np. aborcji. Taka zniewolona żona nigdy nie będzie wiedziała, czy robi dobrze gdy męża posłucha, czy lepiej się mu sprzeciwić. Nie będzie wiedziała, jakie zachowanie jest właściwsze i za jakie zachowanie może podobać się Bogu. A w Bożych oczach my wszyscy tak mężczyźni jak kobiety jesteśmy żałośnie niedoskonali.

Jak rozmawiać z muzułmanami?

Temat jest trudny i delikatny. Oczywiście każdy z przedstawionych przez mnie tematów może być kalką takiej rozmowy, ale… nie radzę tak ostro. Musimy być delikatni, nikt nie lubi być atakowany. Jeśli wywołamy wrażenie ataku w naszym rozmówcy już nigdy nas nie posłucha. Kiedy piszę blog to każdy decyduje sam co chce czytać i kiedy przestać. Inaczej jest w rozmowie.

Najłatwiej jest kiedy to my jesteśmy zapytani. Jeśli jednak chcesz sam tę rozmowę zacząć, proponuję przygotować się do tej rozmowy i podaję trzy przykładowe tematy, pochodzące prosto z nauk naszego Zbawiciela, których praktycznie nie da się podważyć

Dobre i złe owoce

Mat 7:16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

Mat 7:17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

Mat 7:18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

Mat 7:19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

Z jakiegoś powodu muzułmanie z całego świata chcą żyć w Zachodniej Europie pomiędzy chrześcijanami. Z jakiegoś powodu najbogatsze kraje to te, których prawodawstwo bazowało przez dłuższy czas na prawie chrześcijańskim, czyli maksymalnej możliwej wolności. Teraz ciągle żyje się tu najlepiej, pomimo tego, że dawno już nastąpił odwrót od tychże zdroworozsądkowych zasad. Małymi kroczkami już od dawna wprowadza się nowe prawo, które nigdy nie wprowadza nic dobrego, za to coraz bardziej nas wikła w najróżniejsze przymusowe działania i bezsensowne zakazy. Mimo to pozostałości starego prawa powodują, że życie po europejsku jest ciągle atrakcyjniejsze, niż życie w krajach tradycyjnie muzułmańskich. Wprowadzenie prawa szariatu w państwie zawsze cofa taki kraj do średniowiecza, przykładem jest np. Iran. Wprowadzenie prawa Bożego musiałoby spowodować wielki społeczny aplauz i przyczynić się do podniesienia stopy życiowej całego społeczeństwa. Czy można coś takiego powiedzieć o islamie?

Przebaczenie

Mat 18:21 Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?

Mat 18:22 Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy.

Mat 18:23 Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi.

Mat 18:24 A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów.

Mat 18:25 A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony.

Mat 18:26 Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł:

Mat 18:27 Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Mat 18:28 A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien.

Mat 18:29 Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko.

Mat 18:30 On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Mat 18:31 A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało.

Mat 18:32 Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił.

Mat 18:33 Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?

Mat 18:34 I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.

Mat 18:35 Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

Genialna przypowieść, której nawet nie trzeba wyjaśniać. Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, za każde działanie mścilibyśmy się na innych. Świat bez przebaczenia musiałby być tylko ciągiem narastających prześladowań w odwecie.

Prawo miłości

Joh 13:35 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

Podobne mowy powtarzają się kilkakrotnie np. tu:

Mat 5:43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

Mat 5:44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Mat 5:45 Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Mic 6:8 Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Jest to w zasadzie streszczenie całego prawa w jednym zdaniu. Nie wiesz co robić, pokaż miłość. Nasze życie jest znacznie bardziej skomplikowane, niż jakiekolwiek prawo może przewidzieć. Dlatego niezależnie od sytuacji to jedno prawo zawsze ma zastosowanie. Miłuj bliźniego. Pokrewna nauka, często krytykowana i źle zrozumiana o nadstawianiu drugiego policzka:

Mat 5:39 A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

Za pomocą przekręcenia tej nauki byłam świadkiem prób podważania słowa Bożego:

Czy to znaczy, że jeśli ktoś zgwałci moją siostrę, mam powiedzieć mu żeby zgwałcił i drugą moją siostrę?

Oczywiście taka interpretacja jest atakiem na słowa Isusa. Ta nauka o nadstawianiu policzka znaczy tyle, że nawet będąc prześladowanymi my mamy nie prześladować innych w odwecie. Isus nauczał o miłości. Miłość oznacza oczywiście, że ofiary należy chronić. Tak należy tą naukę rozumieć i nie należy dać się manipulować.