Czym jest abrogacja – moje spojrzenie

Abrogacja to inaczej unieważnienie wersetów. Jest poparta koranem w przynajmniej kilku wersetach. Zwykle stwierdza się, że nowszy werset unieważnia starszy. Zwykle też wszyscy twierdzą, że wersety wojenne są unieważnione na rzecz nowszych wersetów miłości (których jest znacznie mniej). Przynajmniej publicznie w krajach zachodu tak jest.

Najpierw przyjrzyjmy się wersetom, które mówią o unieważnieniu starszych przepisów przez nowsze, wg ważności:

2:106 Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Allah jest nad każdą rzeczą wszechwładny?!

16:101 A kiedy My zmieniamy jeden znak na inny – a Allah wie najlepiej, co zsyła – to oni mówią: “Ty (do Muhammada) jesteś tylko oszustem!” Lecz większość z nich nie wie.

13:39 Allah eliminuje to, co chce, i utwierdza. U Niego znajduje się Matka Księgi.

17:86 Jeślibyśmy chcieli, to zabralibyśmy tobie z pewnością to, co ci objawiliśmy; i nie znalazłbyś potem dla siebie przeciwko Nam żadnego opiekuna,

Abrogacja czyli unieważnienie wersetów jest jednym z najważniejszych doktryn islamu, jednocześnie jest jedną z najbardziej bezsensownych i spornych spraw. Wnioski napiszę na koniec artykułu.

Przede wszystkim koran jest niechronologiczny i na jego podstawie nijak nie da się dojść do jakiegokolwiek porządku. Taką wiedzę można mieć tylko z hadisów, których jest bardzo dużo i też są jednym wielkim bałaganem. W sumie jest to tak olbrzymi zbiór, że niewiele osób może w nich się biegle poruszać. W koranie nigdzie nie ma stwierdzenia typu „od tej pory nigdy już nie będziesz prowadził wojen i będziesz zawsze dążył do pokoju”. Nie ma też przeciwnego stwierdzenia typu „odtąd będziesz prowadził wojnę z każdym niewiernym” Tak więc nie znamy wagi każdego z wersetów, a jest on różna, bo nie wiadomo który werset był objawiony jako ostatni. Wiadomo tylko, że późniejszy jest ważniejszy od wcześniejszego.

Jednocześnie jedną z najważniejszych zasad islamu jest to że koran jest wolny od błędów. Czyli wszystko w nim musi być bezsprzeczne 🙂

Wiele osób uznaje surę 9 jako ostatnie najważniejsze objawienie, które nawołuje do jihadu. Inni twierdzą, że nie wiadomo które jest ostatnie. W koranie wskazówek się nie znajdzie.

Logiczne jest, że tylko polecenia i zakazy powinny być przedmiotem unieważnienia, ale też nie zawsze tak jest. Wykażę to później.

Ciekawie przedstawia się stosunek do biblii. Nie ma wzmianki jakoby koran unieważniał biblię. Wręcz przeciwnie, koran potwierdza biblię w wielu miejscach. Można by uznać, że wg koranu koran unieważnia fragmentami samego siebie ale biblię potwierdza. To jest oczywiście bez sensu, ale właśnie takie są wnioski 🙂

2, 89 Kiedy przyszła do nich Księga od Boga, potwierdzająca prawdziwość tego, co oni posiadają …

To, co oni (ludy księgi) posiadają (biblia) jest potwierdzone i nie ma wzmianki o unieważnieniu całej księgi

Wiać, że koran w sposób bardzo szczególny zabiega o ludzi, którzy wierzą w biblię, cały czas powtarzając, że jest to tylko następny prorok i że wszystko jest logiczną kontynuacją przekazanych nauk. Jednocześnie koran przekazany na przestrzeni około 20 lat jest sukcesywnie unieważniany sam przez siebie.

Ciekawa sprawa jest z hadisami, których jak pisałam jest olbrzymi zbiór. Czy mogą one też być unieważnione przez inny hadis lub sam koran? Albo czy hadis może stać nad koranem? Okazuje się, że wszystkie cztery przypadki tj koran unieważnia koran, koran unieważnia hadis, hadis unieważnia koran i hadis unieważnia hadis znajdziemy we wszystkich głównych nurtach islamu.

Przykłady:

Koran unieważnia koran:

6:164 Powiedz: Co? Czyż będę szukał jakiegoś innego Pana poza Allahem? On jest panem wszelkiej rzeczy; i każda dusza zarabia ( zło ) tylko przeciwko sobie i żadna dusza niosąca ciężar nie poniesie ciężaru innej duszy

29:13 I z całą pewnością poniosą swoje ciężary, i ciężary innych, wraz ze swoimi ciężarami i z pewnością w Dniu Zmartwychwstania zażąda się od nich rachunku z tego co zmyślali.

Tutaj jest bardzo głęboka sprzeczność w doktrynie islamu. Ciężar w tym przypadku oznacza grzech. Werset z sury 6 jest bardzo ważnym wersetem, znanym niemal każdemu muzułmaninowi, na podstawie którego twierdzą oni, że każdy poniesie ciężar swojego grzechu, więc koncepcja zbawienia przez ofiarę Isusa jest bez sensu.

W surze 29 jest odwrotnie, i część ciężaru będzie zrzucona na innych ludzi. Na zwykłych ludzi, którzy do swoich grzechów będą mieli dołożone jeszcze cudze. To nie są błahostki, tylko podstawowe prawdy wiary, które się zmieniły. I mało tego, wersetów podobnych do tego z 29 sury jest więcej, natomiast ten z sury szóstej jest pojedynczy, a mimo to jest jednym z najważniejszych.

Ten sam werset z sury szóstej jest zaprzeczony przez hadis

Sahih Muslim 6666

Apostoł Allaha powiedział: Gdy umrze muzułmanin, wtedy Allah, zamiast niego, wrzuci do ognia piekielnego Żyda lub Chrześcijanina

Zresztą można też uznać, że to hadis jest unieważniony przez koran. Tutaj najtęższe głowy mogą się spierać do końca świata i nic nie wymyślą, bo jest to bez sensu. Podobnie jak poprzednio takich hadisów jest przynajmniej kilka.

Teraz hadis unieważnia hadis, na poprawę humoru 🙂

Sahih Muslim, 23 – 5022

Abu Huraira przekazał, że wysłannik Allaha powiedział: Nikt z was nie powinien pić w pozycji stojącej a kto o tym zapomni powinien zwymiotować.

Sahih Muslim, 23 – 5024

Ibn Abbas przekazał, że wysłannik Allaha wypił wodę Zamzan z kubła w pozycji stojącej.

Mi nie daje spać odpowiedź na pytanie, czy w takiej sytuacji pobożny muzułmanin powinien słuchać poleceń proroka czy naśladować proroka?

Jest nawet hadis, który unieważnia sunnę (zbiór hadisów) w całości. Czyli sam siebie też.

Sahih Muslim, 42 – 7147

Abu Sa’id Khudri odnotował, że Apostoł Allaha (Pokój z Nim) powiedział: Nie zapisuj niczego ode mnie, a ten kto zapisze ode mnie cokolwiek poza Koranem, powinien usunąć to i opowiadać ode mnie, ponieważ nie ma w tym szkody, a ten który przypisuje mi jakieś kłamstwa [i Hammam powiedział “Myślę, że on [Prorok] powiedział także “rozważnie”] powinien znaleźć swoje miejsce w Ogniu Piekielnym.

Tłumaczenie nie jest zbyt jasne, ale początek jest by nie zapisywać niczego poza koranem, bo nie wolno i wynika z tego przypisywanie Muhammadowi kłamstw.

Skomplikowane, prawda?

Mój wniosek jest taki, to wszystko jest bez sensu i ma być bez sensu, po to tylko, żebyś zwrócił się do mądrzejszego od siebie. Czegoś nie wiesz? Ale jest inny, kto wie i zaprowadzi Cię tam, gdzie on sam chce. Masz zgłupieć, by stać się podatnym na manipulacje. Wtedy zagłuszysz swoje sumienie i będziesz myślał, że to co jest złe jest dobre i staniesz się pożytecznym idiotą dla szatana.

Advertisements