O co chodzi z naśladownictwem proroka?

Islam ma 4 źródła prawa, pierwszym uznanym za najważniejsze jest koran, drugim sunna, czyli zbiór hadisów. Prócz tego stosuje się zasadę analogii i zasadę jednomyślności. Teraz będzie trochę o sunnie, czyli opowieściach o życiu Mahometa, także jego wypowiedzi i o konsekwencjach uznania sunny za źródło prawa. Muzułmanie są przekonani, że proroka należy naśladować, ponieważ jest najdoskonalszym człowiekiem jaki chodził po ziemi.

Teraz pomyślmy, czy taki nakaz może być nakazem Bożym i czy może Bogu się podobać. Bóg miał wielu proroków oraz wielu bardzo oddanych sług, to wiemy z biblii. Nigdy nie było nakazu naśladowania któregokolwiek proroka. Nie ma żadnej wzmianki skierowanej do nas, żebyśmy naśladowali Noego, Henoha, Abrahama, Dawida, bądź któregokolwiek z najbardziej oddanych Bożych sług.

Bóg jest dawcą prawa na ziemi, które został przekazane przez Mojżesza, później przez Jezusa. Naśladownictwo proroka jest… skrajnie obraźliwe dla Boga. Nie może być tak, że wybory życiowe jakiegokolwiek człowieka są doskonalsze od prawa ustalonego przez samego Stwórcę. Bóg, który stworzył całą ziemię w sposób doskonały, pomyślał o najdrobniejszych ogniwach życia, stworzył człowieka, który widzi, słyszy, ma emocje, myśli, podejmuje wybory, ale wg islamu ten sam Bóg nie był w stanie dać dla człowiekowi prawa, dlatego należy kierować się tym, co zrobił zwykły człowiek. Jest to forma bałwochwalstwa, czyli stawiania stworzenia pond Stwórcą. Choć naśladownictwo człowieka może wyglądać niewinnie, to prowadzi nas wprost do grzechu.

Popatrzmy jak Bóg wyrażał się sam o swoim prawie

Deu 4:2 Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.

Deu 8:3 … człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana.

Jer 7:23 Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo!

Deu 18:15 Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. – prorokiem jest Isus, więc jesteśmy zobowiązani słuchać także Jego

Joh_10:27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.

Bóg nigdy nie nakazał podążania za innym człowiekiem

Jer 17:5 Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!

Jer 17:6 Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej.

Jer 17:7 Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!

Jer 17:8 Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu.

Jest to NAJCZĘŚCIEJ POWTÓRZONE PRZYKAZANIE W CAŁEJ BIBLII. Słuchajcie tylko słowa, które powiedział Bóg, nikogo innego. W biblii mamy bogatą historię, jest ona pomocna dla zrozumienia dziejów świata, ale nie oznacza to, że którąkolwiek biblijną postać mamy naśladować. Tak samo nie musimy naśladować życia zborów opisanych w dziejach apostolskich.

Bóg jasno wypowiedział się, że podążanie za człowiekiem jest zgubne.

Nie jesteśmy w stanie naśladować nawet Isusa. Czy mamy próbować chodzić po wodzie, wskrzeszać zmarłych, uzdrawiać chorych? Nie. Mamy naśladować Isusa tylko w jego miłości do przyjaciół i nieprzyjaciół, oraz słuchać Jego poleceń.

Prócz tego jest wiele innych pomniejszych powodów, dla których nie należy naśladować innych. Każdy, nawet najbardziej zasłużony Boży sługa prócz Isusa nie był wolny od grzechu. To, że ktoś w chwili słabości popełnił grzech bądź jakiś niezbyt chwalebny uczynek nie znaczy, że od tej pory wolno to robić… ani tym bardziej, że należy.

Teraz przyjrzyjmy się Mahometowi, żeby przekonać się, że to najgorszy z możliwych wzorów do naśladowania.

  • Doprowadził do rozwodu swojego przybranego syna i zabrał jego żonę

  • W wieku ponad 50 lat poślubił 9-latkę. Choć różnica wieku małżonków nigdy nie była określona przez Boga, to w przypadku 9-latki na pewno było to olbrzymią traumą

  • Chętnie zabijał oraz torturował ludzi

  • Napadał ludzi w celu rabunku

  • Doprowadził do skrajnej marginalizacji kobiet w społeczeństwie

Jest to jeden z przykładów, gdzie islam prowadzi ludzi wprost do grzechu

Advertisements

One thought on “O co chodzi z naśladownictwem proroka?

  1. Mahomet był pedofilem. Wymyślił sobie “religię” by zdobyć władzę i bogactwo. Smutne, że muzułmanie są tak ograniczeni i wierzą w te całe objawienia. Koran i jego sury nie są spisane tak chronologicznie jak Biblia. Doszukać się w nim można zarzutów wobec Mahometa, że nie zdarzył się żaden cud dla potwierdzenia jego wiary. Bardzo ciekawy blog na pewno będę do niego wracać.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s