Relacje kobiet i mężczyzn

Na początek przypomnienie, że prawo Boże to w zasadzie prawo przyrodzone, które powinno budzić radość w sercach każdej osoby i powinno zagwarantować powszechną szczęśliwość. Powinno być też z radością przyjęte przez ogół społeczeństwa. Teraz przechodzimy do tematu.

Najpierw przeanalizujmy Koran

Tutaj podaję cytaty, które wg koranu zostały wypowiedziane wg koranu przez boga do Adama i Ewy

20, 123 Powiedział Bóg: “Idźcie precz oboje ! Jedni dla drugich jesteście wrogami! Z pewnoscią przyjdzie do was ode Mnie droga prosta. ” Kto będzie postępował Moją drogą prostą, ten nie zabłądzi i nie będzie nieszczęśliwy.

7. 24 Powiedział: “Uchodźcie! Będziecie wrogami jedni dla drugich. Na ziemi będzie wasze stałe miejsce przebywania i używanie życia – do pewnego czasu.”

2, 36 Wtedy szatan spowodował, że potknęli się o nie, i wyprowadził ich z tego stanu, w którym się znajdowali. I powiedzieliśmy im: “Idźcie precz! Wy będziecie wrogami jedni dla drugich! Będziecie mieli stałe miejsce pobytu na ziemi i używanie do pewnego czasu.”

Są to fragmenty opisu co się stało gdy Adam i Ewa zgrzeszyli po raz pierwszy. Odtąd wrogami dla siebie mieli być mężczyźni i kobiety!

4, 34 Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

Te cytaty (i niektóre inne), stanowią często podstawę do uzurpowania sobie bezwzględnej władzy mężczyzny nad kobietą. Niektóre osoby więc twierdzą, że kobieta powinna zawsze być całkowicie poddana mężowi lub innemu mężczyźnie w każdym aspekcie życia.

teraz podobne śledztwo robimy w Biblii

Gen 1:27 I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Tak samo mężczyzna jak i kobieta jest stworzona na obraz Boga. Znaczy to, że myślimy, mamy wolę, odczuwamy emocje, jesteśmy twórczy.

Gen 3:14 Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

Gen 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Gen 3:16 Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

Gen 3:17 A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

Gen 3:18 Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

Gen 3:19 W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.

W swej mądrości Bóg nie pisał dla nas podręczników, lecz wypowiedział do nas jedynie jedno zdanie na temat relacji w małżeństwie, pozwalając by ta relacja ustaliła się sama.

Kobieta rzeczywiście jest zwykle trochę uleglejsza niż mężczyzna. Na pewno jest słabsza fizycznie, zwłaszcza jeśli jest w ciąży lub ma małe dzieci, którymi trzeba się opiekować. Natomiast żaby uzyskać całkowitą uległość kobiety wobec mężczyzny (lub w jakiejkolwiek innej relacji np. rodzic – dziecko, przełożony – podwładny) musi nastąpić tzw. przełamanie, czyli nagła zmiana zachowania pod wpływem jakiejś traumy. Czasami jest to praktykowana w islamskich małżeństwach, na szczęście nie zawsze, bo wiele osób rozumie swoją rolę intuicyjnie i takiej uległości nie wymaga. Niestety nieco częściej takiego bezwzględnego posłuszeństwa wymagają teściowie wobec synowej.

Dziewczynki i chłopcy różnią się w rozwoju minimalnie, dziewczynki w żadnym wieku nie mają potrzeby podporządkowania się, co także jest argumentem na korzyść Biblii.

Teraz jeszcze rzut okiem na słowa uzurpujące sobie bycie słowem Bożym (nie pochodzą z us Bożych, więc nim nie są, nie są żadnym danym przez Boga prawem, proroctwem, słowami skierowanymi do jakiejś grupy osób, ważną informacją, tylko czyimiś przemyśleniami)

Ecc 7:26 Odkryłem, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami. Kto się Bogu podoba, ten ujdzie przed nią, lecz kto grzeszy, tego ona usidli.

Ecc 7:27 Zważ! To odkryłem, mówi Kaznodzieja, badając jedno po drugim, aby dojść do właściwego sądu.

Ecc 7:28 Czego jeszcze szukam, a czego nie znalazłem, jest to: W tysiącu ludzi znalazłem jednego człowieka, ale wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety.

 

Syr 7,24 Córki posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem, a nie uśmiechaj się do nich!

 

Syr 25,19 Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, toteż spadnie na nią los

grzesznika.

 

Syr 26,09 Bezwstyd kobiety można poznać po niespokojnym podnoszeniu oczu i po

rzucaniu spojrzeń.

W ten sposób można oskarżyć każdą osobę, która nam nie odpowiada

Syr 26,10 Nad córka zuchwała wzmocnij czuwanie, aby czując ulgę, nie wyzyskała sposobności.

 

Syr 42,09 Córka dla ojca to skryte czuwanie nocne, a troska o nią oddala sen: w młodości, aby przypadkiem nie przekwitła [jako niezamężna], a gdy wyjdzie za mąż, by przypadkiem nie została znienawidzona,

Syr 42,10 gdy jest dziewica, by nie była zbezczeszczona, stając się w domu ojcowskim brzemienna – będąc z mężem, aby przypadkiem nie wykroczyła [niewiernością] i zamieszkawszy z nim, nie była niepłodna.

Syr 42,11 Nad córka zuchwała wzmocnij czuwanie, aby nie uczyniła z ciebie pośmiewiska dla wrogów, przedmiotu gadania w mieście i zbiegowiska pospólstwa i by ci nie przyniosła wstydu wśród wielkiego tłumu.

Tak… córka to tylko problem od urodzenia aż do śmierci. Lepiej w ogóle niech się nie rodzą.

Syr 42,12 Nie pokazuj jej piękności jakiemukolwiek mężczyźnie ani nie pozwalaj jej

przebywać z mężatkami!

Syr 42,13 Jak bowiem z odzienia wychodzą mole, tak przewrotność kobiety – z jednej

na druga.

Syr 42,14 Lepsza przewrotność mężczyzny niż dobroć kobiety, a kobieta, która wstyd przynosi – to hańba!

 

Isa 3:12 Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić.

Ten tekst jest skażeniem Biblii. Oryginalnie zamiast kobiet i dzieci są wierzyciele i zdziercy.

Bóg takich słów nigdy nie wypowiedział. Jego założeniem była po prostu normalność. Faktem jest, że jako swoich najbliższych współpracowników Bóg z nielicznymi wyjątkami wybierał mężczyzn. Ma do tego prawo, w końcu sam nas zaprojektował i wyposażył w pewne naturalne umiejętności i skłonności. Natomiast jedyna podległość, jaką każdy z nas powinien uznawać jest wobec Boga, nie wobec kogokolwiek z ludzi. Żadna osoba na świecie nie ma prawa sobie uzurpować władzy nad drugą osobą. Jest to logiczne. Załóżmy, że mężczyzna wymaga od swojej żony czegoś, co w niej wywołuje konflikt sumienia, np. aborcji. Taka zniewolona żona nigdy nie będzie wiedziała, czy robi dobrze gdy męża posłucha, czy lepiej się mu sprzeciwić. Nie będzie wiedziała, jakie zachowanie jest właściwsze i za jakie zachowanie może podobać się Bogu. A w Bożych oczach my wszyscy tak mężczyźni jak kobiety jesteśmy żałośnie niedoskonali.

Advertisements

One thought on “Relacje kobiet i mężczyzn

  1. Pingback: Role kobiet i mężczyzn w Biblii. cz.4 Relacje kobiet i mężczyzn. | cyryl27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s