Jak rozmawiać z muzułmanami?

Temat jest trudny i delikatny. Oczywiście każdy z przedstawionych przez mnie tematów może być kalką takiej rozmowy, ale… nie radzę tak ostro. Musimy być delikatni, nikt nie lubi być atakowany. Jeśli wywołamy wrażenie ataku w naszym rozmówcy już nigdy nas nie posłucha. Kiedy piszę blog to każdy decyduje sam co chce czytać i kiedy przestać. Inaczej jest w rozmowie.

Najłatwiej jest kiedy to my jesteśmy zapytani. Jeśli jednak chcesz sam tę rozmowę zacząć, proponuję przygotować się do tej rozmowy i podaję trzy przykładowe tematy, pochodzące prosto z nauk naszego Zbawiciela, których praktycznie nie da się podważyć

Dobre i złe owoce

Mat 7:16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

Mat 7:17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

Mat 7:18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

Mat 7:19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

Z jakiegoś powodu muzułmanie z całego świata chcą żyć w Zachodniej Europie pomiędzy chrześcijanami. Z jakiegoś powodu najbogatsze kraje to te, których prawodawstwo bazowało przez dłuższy czas na prawie chrześcijańskim, czyli maksymalnej możliwej wolności. Teraz ciągle żyje się tu najlepiej, pomimo tego, że dawno już nastąpił odwrót od tychże zdroworozsądkowych zasad. Małymi kroczkami już od dawna wprowadza się nowe prawo, które nigdy nie wprowadza nic dobrego, za to coraz bardziej nas wikła w najróżniejsze przymusowe działania i bezsensowne zakazy. Mimo to pozostałości starego prawa powodują, że życie po europejsku jest ciągle atrakcyjniejsze, niż życie w krajach tradycyjnie muzułmańskich. Wprowadzenie prawa szariatu w państwie zawsze cofa taki kraj do średniowiecza, przykładem jest np. Iran. Wprowadzenie prawa Bożego musiałoby spowodować wielki społeczny aplauz i przyczynić się do podniesienia stopy życiowej całego społeczeństwa. Czy można coś takiego powiedzieć o islamie?

Przebaczenie

Mat 18:21 Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?

Mat 18:22 Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy.

Mat 18:23 Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi.

Mat 18:24 A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów.

Mat 18:25 A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony.

Mat 18:26 Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł:

Mat 18:27 Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Mat 18:28 A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien.

Mat 18:29 Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko.

Mat 18:30 On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Mat 18:31 A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało.

Mat 18:32 Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił.

Mat 18:33 Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?

Mat 18:34 I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.

Mat 18:35 Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

Genialna przypowieść, której nawet nie trzeba wyjaśniać. Wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, za każde działanie mścilibyśmy się na innych. Świat bez przebaczenia musiałby być tylko ciągiem narastających prześladowań w odwecie.

Prawo miłości

Joh 13:35 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.

Podobne mowy powtarzają się kilkakrotnie np. tu:

Mat 5:43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

Mat 5:44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

Mat 5:45 Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Mic 6:8 Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Jest to w zasadzie streszczenie całego prawa w jednym zdaniu. Nie wiesz co robić, pokaż miłość. Nasze życie jest znacznie bardziej skomplikowane, niż jakiekolwiek prawo może przewidzieć. Dlatego niezależnie od sytuacji to jedno prawo zawsze ma zastosowanie. Miłuj bliźniego. Pokrewna nauka, często krytykowana i źle zrozumiana o nadstawianiu drugiego policzka:

Mat 5:39 A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

Za pomocą przekręcenia tej nauki byłam świadkiem prób podważania słowa Bożego:

Czy to znaczy, że jeśli ktoś zgwałci moją siostrę, mam powiedzieć mu żeby zgwałcił i drugą moją siostrę?

Oczywiście taka interpretacja jest atakiem na słowa Isusa. Ta nauka o nadstawianiu policzka znaczy tyle, że nawet będąc prześladowanymi my mamy nie prześladować innych w odwecie. Isus nauczał o miłości. Miłość oznacza oczywiście, że ofiary należy chronić. Tak należy tą naukę rozumieć i nie należy dać się manipulować.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s